Atherton One Name Study

 Cemeteries and Headstones in Hamilton, Iowa, USA


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
Alma Iowa Atherton 1862-1862
Alma Iowa Atherton 1862-1862
Dau of John Wesley Atherton & Julia Rosetta (Sweet) Atherton 
    Alma Iowa ATHERTON (d. 22 Aug 1862)
 
Benjamin Atherton 1871-1871
Benjamin Atherton 1871-1871
Son of John Wesley Atherton & Julia Rosetta (Sweet) Atherton 
    Benjamin ATHERTON (d. 22 Mar 1871)