Atherton One Name Study

 Quaker Cemetery, Vermont, Fulton, Illinois, USA


Latitude: 40.32765190000001, Longitude: -90.37049539999998

Cemetery Photos

   Thumb   Description 
1
David Atherton 1818-1888
David Atherton 1818-1888
Wife of Mary Elizabeth (Lady) Atherton 
2
David Atherton 1818-1888(1)
David Atherton 1818-1888(1)
Husband of Elizabeth (Lady) Atherton  
3
Dayton Atherton 1868-1906
Dayton Atherton 1868-1906
Husband of Margaret (Wells) Atherton 1876-1971 
4
Francis A Atherton 1862-1862
Francis A Atherton 1862-1862
Son of Richard & Dorris (Powell) Atherton 
5
Ida Atherton 1860-1860
Ida Atherton 1860-1860
Dau of David & Mary Elizabeth (Lady) Atherton 
6
Jane McClure (Hilton) Atherton 1823-1908
Jane McClure (Hilton) Atherton 1823-1908
Wife of Reuben Ross Atherton 1823-1896 
7
Maranda (Bailey) Atherton 1832-1854
Maranda (Bailey) Atherton 1832-1854
Wife of Richard Atherton 1824-1880 
8
Mary (Ross) Atherton 1791-1875
Mary (Ross) Atherton 1791-1875
Wife of Boaz Atherton 1787-1874 
9
Mary Elizabeth (Lady) Atherton 1822-1892
Mary Elizabeth (Lady) Atherton 1822-1892
Wife of David Atherton 1818-1888 
10
Reuben Ross Atherton 1823-1896(1)
Reuben Ross Atherton 1823-1896(1)
Husband of Jane McClure (Hilton) Atherton 
11
William Robert Atherton 1851-1880
William Robert Atherton 1851-1880
Son of Reuben Ross Atherton & Jane McClure (Hilton) Atherton