Atherton One Name Study

 Rose Hill Cemetery, Pulaski, Pulaski, Illinois, USA


Latitude: 37.2110715, Longitude: -89.2004996
Rose Hill Cemetery


Cemetery Photos

   Thumb   Description 
1
Floyd A Atherton 1895-1989
Floyd A Atherton 1895-1989
With his son Leon George Atherton 1923-2009 
2
Jesse O Atherton 1908-1981
Jesse O Atherton 1908-1981
With wife Anna Belle (Tanksley) 1914-2010 
3
Mary Esta (Odle) Atherton 1871-1949
Mary Esta (Odle) Atherton 1871-1949
Wife of Alfred Marion Atherton 1871-1918